معرفی کلی شرکت


    شرکت شیده تابان به عنوان یک شرکت مستقل و فعال فعالیت خود را در زمینه های مسکن و ساختمان، سرمایه گذاری، بازرگانی و گردشگری آغاز نموده است. ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب در زمینه مسکن و ساختمان، کوتاه سازی زمان اجرای پروژه های ساختمانی با رعایت اصول فنی، پشتیبانی از کسب و کارهای نوین در زمینه فعالیت شرکت، توسعه منافع مالی ذی نفعان و تامین خواسته ها و رضایت مندی مشتریان از اهداف اصلی این مجموعه می باشد.ماموریت سازمان


    شرکت شیده تابان با هدف خلق ارزش و منافع مالی برای مشتریان و ذینفعان خود از طریق نیروی انسانی توانمند، زیرساختی محکم و با تکیه بر دانش، فن آوری و نوآوری های روز می کوشد تا با ایجاد ارتباطی سازنده، رویکردی مشتری محور، حمایت و پرورش نوآوری ها، گامی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد. از جمله نقشه راه آتی عبارت است از: بررسی و شناخت جامعه مشتریان و و نیازمندی ها کسب دانش و فن آوری های روز در ارتباط با حوزه کاری مجموعه، برقراری ارتباط سازنده با مشتریان و تامین کنندگان، افزایش اعتبار مجموعه نزد کلیه ذینفعان، ارتقا وضعیت مجموعه در هر موقعیت زمانی به وضع مطلوب .