شیده تابان در اولین نمایشگاه نمای ساختمان، محوطه سازی و فضای شهری واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فارس شرکت کرد.

خدمات شیــده تابان
شرکت شیده تابان یکی از کاملترین و تخصصی ترین مجموعه ها در زمینه طراحی، مشاوره، اجرا و نظارت صنعت ساختمان و مسکن می باشد. تأمین نهاده های ساختمانی، سرمایه گذاری، مشارکت در صنعت ساختمانی، بازرگانی، گردشگری، صادرات و واردات و … از جمله اساسی ترین فعالیت های این مجموعه می باشد. ارزش آفرینی، تامین خواسته ها و رضایتمندی مشتریان هدف اصلی این مجموعه خواهد بود.


z1
logo0
z4
logo0
z2
logo0
z3
logo0
z1
logo0